Stavebná spoločnosť

MOVYROB | Rozumieme stavbám

Stavebná spoločnosť Prešov - renštrukcia domu

Prešovská stavebná spoločnosť s dlhoročnou históriou

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB je prešovská stavebná spoločnosť s dlhoročnou históriou a širokým portfóliom odborných činností v rámci celého Slovenska. Našou hlavnou filozofiou je komplexnosť a kvalita prevedených prác, prehlbovanie predmetu činnosti v oblasti pozemného staviteľstva s reflektovaním nových technológií, energetickej účinnosti, ekológie prostredia, etiky a ľudského rozmeru.

Každé dielo vnímame ako výzvu s osobitým charakterom.

Naše služby

Stavebná spoločnosť Prešov - stavba domu

Stavby

Oddelenie stavebnej výroby vykonáva komplexné stavebné služby v oblasti pozemného staviteľstva, vrátane bežných a pamiatkových rekonštrukcií, či dodávky bytových, občianskych a priemyselných stavieb podľa potrieb a individuálnych požiadaviek objednávateľa.

Stavebná spoločnosť Prešov - plastové a hliníkové okná

Okná

Okenné centrum vykonáva ucelenú dodávku a montáž plastových, hliníkových, protipožiarnych výrobkov a bezpečnostných dverí od popredných slovenských a českých výrobcov. Montážnu skupinu tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí zaručujú plnohodnotnú montáž a servis podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Stavebná spoločnosť Prešov - elektromontáže

Elektromontáže

Oddelenie elektromontážnej výroby má bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou elektroinštalácii priemyselných, zdravotníckych, občianskych a bytových stavieb. Práce vykonávajú pravidelne školení pracovníci, ktorí majú široký rozhľad v odbornej sfére a vedia sa v plnej miere sústrediť na požiadavky odberateľa.

osvetlenie

Osvetlenie

Dodávky bežných interiérových a exteriérových svietidiel, dizajnových, exkluzívnych a špeciálnych svietidiel domácich a svetových výrobcov a značiek vrátane svetelných zdrojov, a príslušenstva.SVETELNÝ DIZAJN Realizuje ho špecializované svetelné štúdio Lightroom. Jediné úplne nezávislé profesionálne štúdio zaoberajúce sa svetelným dizajnom.

Viac o našej spoločnosti

Firma Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB nadobudla rokmi široký rozhľad a skúsenosti a priamo spolupracuje s výrobcami a dodávateľmi nielen základných stavebných materiálov, ale aj špeciálnych stavebnín, krovov, vnútorných zriaďovacích predmetov.

Pre komplexnosť stavebného diela spolupracuje s ďalšími profesijnými firmami, ktoré sú rovnocenným partnerom pri realizácii elaborovaných celkov. To umožňuje efektívne a ekonomicky výhodne zvládať celý proces od konzultácie až po samotnú realizáciu stavby. Preto je táto firma vhodnou voľbou pri realizácii interiérov, exteriérov, stavieb na kľúč a hlavne komplexnejších stavebných celkov.

Profesionálnym cieľom firmy Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB je poskytnúť každému klientovi najlepšie služby a odovzdať realizácie vo vysokej kvalite spracovania.

Certifikáty a politika IMS

Spoločnosť je držiteľom certifikátov systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 a environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001, čo potvrdzuje kvalitatívny rast firmy a jej zamestnancov.

Náš systém vychádza z presného rozdelenia kompetencií jednotlivým zodpovedným technickým pracovníkom od štádia prípravy zákazky až po kompletné odovzdanie vykonaného diela.

Vlastné okenné centrum

Firma vytvorila svoje vlastné okenné centrum, ktoré riadi dodávku a montáž prvotriednych hliníkových a plastových okien, dverí, zimných záhrad vrátane doplnkového sortimentu (parapetov, žalúzie, roliet, sietí…).
V ponuke má tiež škálu tieniacich systémov a garážových vrát.