Stavebná spoločnosť

Stavebná spoločnosť Prešov - renštrukcia domu

Prešovská stavebná spoločnosť
s dlhoročnou históriou

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB je prešovská stavebná spoločnosť
s dlhoročnou históriou a širokým portfóliom odborných činností v rámci celého Slovenska. Našou hlavnou filozofiou je komplexnosť a kvalita prevedených prác, prehlbovanie predmetu činnosti v oblasti pozemného staviteľstva s reflektovaním nových technológií, energetickej účinnosti, ekológie prostredia, etiky a ľudského rozmeru.

    „Každé dielo vnímame ako výzvu                                                                                          s osobitým charakterom.“

Naše služby

Stavebná spoločnosť Prešov - stavba domu

Stavby

Oddelenie stavebnej výroby vykonáva komplexné stavebné služby v oblasti pozemného staviteľstva, vrátane bežných a pamiatkových rekonštrukcií,
či dodávky bytových, občianskych a priemyselných stavieb podľa potrieb a individuálnych požiadaviek objednávateľa.

Stavebná spoločnosť Prešov - plastové a hliníkové okná

Okná

Okenné centrum vykonáva ucelenú dodávku a montáž plastových, hliníkových, protipožiarnych výrobkov
a bezpečnostných dverí od popredných slovenských
a českých výrobcov. Montážnu skupinu tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí zaručujú plnohodnotnú montáž a servis podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Stavebná spoločnosť Prešov - elektromontáže

Elektromontáže

Oddelenie elektromontážnej výroby má bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou elektroinštalácii priemyselných, zdravotníckych, občianskych a bytových stavieb. Práce vykonávajú pravidelne školení pracovníci, ktorí majú široký rozhľad
v odbornej sfére a vedia sa v plnej miere sústrediť na požiadavky odberateľa.

Osvetlenie

Dodávky bežných interiérových a exteriérových svietidiel, dizajnových, exkluzívnych a špeciálnych svietidiel domácich a svetových výrobcov a značiek vrátane svetelných zdrojov, a príslušenstva.
SVETELNÝ DIZAJN
Realizuje ho špecializované svetelné štúdio Lightroom. Jediné úplne nezávislé profesionálne štúdio zaoberajúce sa svetelným dizajnom.

Viac o našej spoločnosti

Spoločnosť Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB nadobudla rokmi široký rozhľad a skúsenosti a priamo spolupracuje s výrobcami a dodávateľmi nielen základných stavebných materiálov, ale aj špeciálnych stavebnín, krovov, vnútorných zriaďovacích predmetov. 

Pre komplexnosť stavebného diela spolupracuje s ďalšími profesijnými spoločnosťami, ktoré sú rovnocenným partnerom pri realizácii elaborovaných celkov. To umožňuje efektívne a ekonomicky výhodne zvládať celý proces od konzultácie až po samotnú realizáciu stavby. Preto je spoločnosť vhodnou voľbou pri realizácii interiérov, exteriérov, stavieb na kľúč a hlavne komplexnejších stavebných celkov.

Profesionálnym cieľom spoločnosti Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB je poskytnúť každému klientovi najlepšie služby a odovzdať realizácie vo vysokej kvalite spracovania.

Certifikáty a politika IMS

Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a certifikátu manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001.


ISO_9001_2015
ISO_14001_2015
ISO_45001_2018

Vlastné okenné centrum

Spoločnosť vytvorila vlastné okenné centrum, ktoré riadi dodávku a montáž prvotriednych hliníkových a plastových okien, dverí, zimných záhrad vrátane doplnkového sortimentu (parapetov, žalúzie, roliet, sietí…).
V ponuke má tiež širokú škálu tieniacich systémov a garážových vrát.