Referencie

Prezrite si naše široké spektrum referencií

STAVBY

Referencie stavebných a rekonštrukčných prác

 • Prešovská univerzita – Zníženie energetickej náročnosti budovy Športovej haly
 • Obec Slanec – Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
 • Mesto Sabinov – Rekonštrukcia materskej školy na ulici Jarkovej
 • Obec Osturňa – Rekonštrukcia Doškoľovacieho strediska, Obecného úradu a Komunitná činnosť
 • Základná škola Polianska, Košice – Rekonštrukčné práce telocvične
 • Obec Holčíkovce Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
 • Obchodná akadémia, Prešov – Rekonštrukcia strechy
 • Prefer, s. r. o. – Výstavba bytového domu na ulici Hollého v Prešove
 • Lúč Gastro, s. r. o. – Výstavba bytového domu na ulici Volgogradskej v Prešove
 • Obec Hermanovce – Výstavba bytového domu
 • Obec Varhaňovce - Rekonštrukcia Obecného domu
 • Prešovský samosprávny kraj - Fasáda budovy PSK
 • Vysoká škola sv. Alžbety - Kompletná rekonštrukcia a zateplenie budovy
 • Entita group, s. r. o. - Fasáda budovy OR PZ Prešov
 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč
 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia a oprava sociálneho zariadenia na ul. Zborovskej
 • Mesto Sabinov - Novostavba multifunkčného centra
 • 4 SPORT, s.r.o. - Výstavba Bowlingu pri Trati
 • Rozhlas a televízia Slovenska, Košice – Rekonštrukcia priestorov R+Š4
 • Mesto Prešov – Rekonštrukcia Materskej školy Važecká
 • Mesto Prešov – Rekonštrukcia detského ihriska pri Materskej škole Važecká
 • Mesto Veľký Šariš – Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ
 • Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis – Výstavba altánku a maliarske práce
 • Mesto Prešov – Rekonštrukcia Základnej školy Šmeralova
 • Ministerstvo vnútra SR – Rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ Strážske
 • Obec Šindliar – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 • ÚPSVaR Prešov – Oprava bezbariérového vstupu do budovy ÚPSVaR
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou, Prešov – Rekonštrukcia chodby a WC v priestoroch GPO I.
 • Ministerstvo obrany SR - Zateplenie fasády kasárne Rašov, Žilina
 • Obec Kobyly - Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno-správnej budovy Kobyly
 • Gymnázium Lipany - Zateplenie fasády a rekonštrukcie interiérov školy
 • Lear Corporation Seating Slovakia a. s. - Rekonštrukčné práce v priestoroch Lear Prešov
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej - Kompletná rekonštrukcia fasád, interiérov a dielní
 • Pozemkové spoločenstvo - Rekonštrukcia lesnej cesty Zapače
 • CAMEA car, a.s. - Rekonštrukcia a prístavba autosalónu, Prešov
 • Spojená škola Sabinov - INTERNÁT A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa
 • Košický samosprávny kraj - Rekonštrukcia Provinčného domu Spišská Nová Ves
 • PETIX INTERNATIONAL, s. r. o. - Rekonštrukcia Wellness Hotela Zelený dvor
 • TLS s.r.o. - Výstavba kaviarne Dúbrava
 • Súkromný investor – Výstavba Bowlingu Drienica
 • UNISTAV, s. r. o., Prešov - Základná škola na ul. Strážnickej zateplenie fasády
 • Mesto Prešov – Materská škola Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu
 • Obec Dubovica - Obnova materskej školy Dubovica - zvýšenie energetickej účinnosti budov
 • Obec Hermanovce nad Topľou - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 195
 • Technická univerzita Košice - Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične
 • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – Rekonštrukcia mostov Rakovčík, Nižný Mirošov, Smilno
 • Logistické centrum Malý Šariš, a. s. - Stavebné úpravy priestoru FTE, realizáciu objektov šatne, schodisko a zdravotechnika
 • Kúpele Nový Smokovec - Rekonštrukcia Hotela Palace
 • Ministerstvo vnútra SR - Zateplenie fasády a rekonštrukcia interiérov OO PZ Michalovce
 • synlab slovakia s.r.o. - Kompletná rekonštrukcia laboratórií, Prešov
 • Mesto Sabinov - Kompletná rekonštrukcia MŠ 17. novembra

ELEKTROMONTÁŽE

Referencie elektromontážnych prác

 • CAMEA car, a.s. – Rekonštrukcia osvetlenia v autodielni
 • ATEX – OK, s.r.o. – Obnova objektu VOLVO DEALERSHIP Camea Car - Prešov
 • ATEX – OK, s.r.o. – Elektroinštalácia objektu VOLVO DEALERSHIP Camea Car – Prešovská cesta, Košice
 • Technická univerzita v Košiciach – Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v telocvičniach T1-T4
 • UNISTAV, s.r.o., Prešov – Obnova elektroinštalácie a osvetlenia v ŠD PU v Prešove
 • Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej – Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie budovy teoretického vyučovania
 • Tatra Building Invest, s.r.o. – Elektroinštalácia v bytových domoch v obytnej zóne Bulgari
 • CSS Vita Vitalis – Výmena parkového osvetlenia v areáli
 • Prefer, s.r.o. – Zníženie energetickej náročnosti viacúčelovej budovy v obci Fričovce
 • FNsP J. A. Reimana, Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácií zdravotníckych zariadení
 • FNsP J. A. Reimana, Prešov – Oprava elektroinštalácie a osvetlenia na odd. gynekológie a pôrodníctva a neonatológie II.
 • FNsP J. A. Reimana, Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v budove súdno lekárskeho a patologicko – anatomického pracoviska ÚDZS
 • FNsP J. A. Reimana, Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v operačných sálach v Chirurgickom monobloku a v geriatrickom pavilóne
 • Rozhlas a televízia Slovenska – Štrukturovaná kabeláž – Štúdiá RTVS KE SRo na Moyzesovej ulici
 • Tatra Building Invest, s.r.o. – Rekonštrukcia polyfunkčného objektu – Apartmány, Horný Smokovec
 • Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. – Osvetlenia mosta cez potok Kamenec, Bardejov – m. č. Dlhá Lúka
 • Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej – Rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia telocvične
 • Gymnázium, Poštová, Košice – Oprava rozvodov elektroinštalácie
 • UNISTAV, s.r.o., Prešov – Rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája Vranov nad Topľou
 • NOVES okná, a.s. – Elektroinštalácia vo výrobnej hale
 • SPINEA, s.r.o. – Oprava osvetlenia a elektroinštalácie
 • Obec Jovsa – Verejné osvetlenie
 • Obec Teriakovce – Verejné osvetlenie
 • Obec Záborské – Verejné osvetlenie
 • synlab slovakia, s.r.o. – Výstavba NN trafostanice a NN rozvodov v Košiciach
 • ZŠ Šmeralova, Prešov – Rekonštrukcia osvetlenia telocvične
 • Mestská časť Košice – Barca – Verejné osvetlenie
 • Obec Margecany – Verejné osvetlenie
 • Obec Údol – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Hajtovka – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Šambron – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Bajerovce – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Legnava – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Matysová – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí
 • Obec Starina – Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí

OKNÁ

Referencie plastových a hliníkových výplní

 • Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB – Administratívna budova
 • C. C. S., s.r.o. - Komunitné centrum Hlinné
 • Súkromný investor – Rodinný dom, Prešov
 • Mesto Prešov – Obnova obradnej siene Msú Prešov
 • Základná škola Matice Slovenskej, Prešov - Dodávka a montáž okenných výplní
 • BBG stav s.r.o. - Súkromná stredná odborná škola Poprad nadstavba
 • PEhAES, a. s. – Business centrum, Jarková 28, Prešov
 • GMT projekt, spol. s r.o. - Bytový dom Poprad novostavba
 • POLYGRAF PRINT spol. s r. o. - Dodávka a montáž zasklených stien
 • PEhAES, a. s. - Mestský úrad Stropkov
 • PEhAES, a. s. - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves
 • IBEG, a. s. - Materská škola Bratislavská, Prešov
 • Spektrum družstvo - Základná škola Matice Slovenskej, Prešov
 • ROJAX GASTRO, spol. s r. o. - Bilíkova chata, Hrebienok, Vysoké Tatry
 • TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. - Bytové domy BULGARI, Prešov
 • Základná škola Československej armády Prešov - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Mesto Prešov - Materská škola Mukačevská, Prešov
 • Obchodná akadémia Prešov - Dodávka a montáž okenných výplní
 • PEhAES, a. s. - Obecný úrad Valaliky
 • UNISTAV, s.r.o., Prešov - Základná škola Poproč
 • UNISTAV, s.r.o., Prešov - Obecný úrad Kendice
 • Materská škola Bystrany - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Spojená škola Sabinov - Dodávka a montáž okenných výplní
 • METROSTAV a. s. - Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Veľká Ida
 • Mesto Prešov - Obnova obradnej siene Mestského úradu Prešov
 • BOREAL, s.r.o. - Dodávka a montáž zasklených stien a okenných výplní Business centrum, Jarková 14, Prešov
 • BBG stav s.r.o. - Dodávka a montáž zasklených stien a okenných výplní v Bytovom dome Svit
 • Mesto Prešov - Obnova objektu, výmena okien Základná škola Važecká
 • METROSTAV a. s. - Materská škola Ľudovíta Štúra, Svidník
 • Mesto Prešov - Základná umelecká škola Jána Pöschla, Prostejovská, Prešov

PREDAJŇA SVIETIDIEL A SVETELNÝ DIZAJN

Referencie predajne svietidiel a vykonávania svetelného dizajnu

 • JAVORINA, výrobné družstvo - Javorina showroom, Košice
 • REWARD, s.r.o. - Galéria, Hrnčiarska, Košice
 • Technická univerzita, Košice - Aula Volkswagen, Košice
 • Technická univerzita v Košiciach - PK9 TUKE, Košice
 • CAMEA car, a. s. - Autosalón Volvo, Košice a Prešov
 • CAMEA car, a. s. - Autosalón Škoda, Prešov
 • ALZ, s. r. o. - Autosalón Mazda, Prešov
 • BASTION REAL ESTATE k. s. - ELIPRO, s.r.o. - Nová Terasa III., Košice
 • MK ILLUMINATION, s.r.o., Prešov
 • MIRAD, s.r.o. - Mirad showroom, Poprad
 • UNISTAV, s.r.o., Prešov - Internát Prešovskej univerzity, Kultúrny dom Bystré, Materská škola Bystrany a Medzilaborce, Imelda
 • zerozero, s. r. o. - Námestie Centrum, Prešov
 • zerozero, s. r. o. - VIOLA centrum pre umenie, Prešov
 • zerozero, s. r. o. - Štátna vedecká knižnica Košice, InfoUSA centrum
 • D.A.H. s.r.o. Prešov - Hotel Lineas, kongresové centrum, sála, izby
 • Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja - Šarišská galéria v Prešove
 • Súkromný investor - Rodinný dom Záborské, Prešov
 • Súkromný investor - Rodinný dom Šalgovík, Prešov
 • Súkromný investor - Rodinný dom, Liptovský Mikuláš
 • Súkromný investor - Obytný komplex Plzenská, Prešov
 • BADENT s.r.o., Prešov
 • Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - Stála expozícia J. Hanula
 • Mesto Bardejov - A-typ, architektonický ateliér, spol. s r. o. - Barbakán, Bardejov
 • Mesto Bardejov - A-typ, architektonický ateliér, spol. s r. o. - Wellness, Bardejov
 • Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS, Prešov
 • BARDFARM, s. r. o. - Zariadenie sociálnych služieb Zborov
 • BARDFARM, s. r. o. - Ballonová lekáreň, Bardejov
 • PKB Elektromont, s. r. o. - Kultúrny dom Kobyly
 • MARKO a MARKO s.r.o. - Základná umelecká škola, Bardejov
 • ChocoSuc Partner, s.r.o. - Sklad CHocoSuc, Trebišov
 • Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov - Izotrans

Galéria

 • Rekonštrukcia bytového domu na Hollého ulici v Prešove

 • Rekonštrukcia polyfunkčného objektu na Volgogradskej ulici v Prešove

 • Rekonštrukcia Športovej haly Prešovskej univerzity

 • Rekonštrukcia priestorov pre komunitnú činnosť v obci Osturňa

 • Dodávka a montáž plastových výplní v obytnom dome Bulgari

 • Dodávka a montáž elektroinštalácie v obytnom dome Bulgari

 • Dodávka a montáž výplní v Businness centre na Jarkovej ulici v Prešove

 • Rekonštrukcia fasády OR PZ v Prešove

 • Výmena výplní na budove obradnej siene Msú v Prešove

 • Dodávka a montáž plastových výplní rodinného domu

 • Výstavba altánku v priestoroch Centra sociálnych služieb Vita Vitalis

 • Dodávka a montáž osvetlenia a elektroinštalácie v priestoroch autosalónu Volvo

 • Dodávka a montáž plastových výplní na administratívnej budove firmy MOVYROB