Referencie

Pozrite si naše široké spektrum referencií

STAVBY

Referencie stavebných a rekonštrukčných prác.

 • Košický samosprávny kraj - Rekonštrukcia - Provinčného domu Spišská Nová Ves
 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova
 • PETIX INTERNATIONAL, s. r. o - Rekonštrukcia Wellness Hotela Zelený dvor
 • SPŠ stavebná Prešov - Rekonštrukcia fasády školy
 • Mesto Vysoké Tatry - Rekonštrukcia ZŠ Dolný Smokovec
 • Obec Fričovce - Rekonštrukcia obecného úradu
 • Obec Renčišov - Rekonštrukcia Domu ľudových remesiel
 • TLS s.r.o. - Výstavba kaviarne Dúbrava
 • p. Viktória Oboňová - Výstavba Bowlingu Drienica
 • Obec Varhaňovce - Rekonštrukcia Obecného domu
 • Prešovský samosprávny kraj - Fasáda budovy PSK
 • Obec Osturňa - Doškoľovacie stredisko
 • Vysoká škola sv. Alžbety - Kompletná rekonštrukcia a zateplenie
 • Entita group, s. r. o. - Fasáda budovy OR PZ Prešov
 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč
 • 4 SPORT, s.r.o. - Výstavba Bowlingu pri Trati
 • Bytové družstvo - Fasáda BD Októbrova ulica
 • Mesto Sabinov - Novostavba multifunkčného centra
 • Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis - Rekonštrukcia interiérových priestorov
 • Ministerstvo obrany SR - Zateplenie fasády kasárne Rašov, Žilina
 • Doprastav a.s. - Rekonštrukcia fasády
 • Gymnázium Lipany - Zateplenie fasády a rekonštrukcie interiérov
 • Lear Corporation Seating Slovakia a.s. - Rekonštrukčné práce
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej - Kompletná rekonštrukcia fasád, interiérov a dieln
 • Unistav, s.r.o. Prešov - Rekonštrukcia lesnej cesty Farská
 • Pozemkové spoločenstvo - Rekonštrukcia lesnej cesty Zapače
 • Obec Osturňa - Rekonštrukcia obecného úradu
 • Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T - Vybudovanie archeoparku
 • Prešovská univerzita - Fasáda Študentského domova ul. Exnárova
 • Camea Car, s.r.o. - Rekonštrukcia a prístavba autosalónu
 • Technická univerzita Košice - Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične
 • Mesto Krompachy - Rekonštrukcia ZŠ Zemanska
 • ZIPP, STRABAG - Rekonštrukcia mostov Rakovčík, Nižný Mirošov, Smilno
 • Kúpele Nový Smokovec - Rekonštrukcia Hotela Palace
 • Ministerstvo vnútra SR - Zateplenie fasády a rekonštrukcia interiérov OO PZ Michalovce
 • Synlab slovakia, s.r.o. - Kompletná rekonštrukcia laboratórií
 • SPŠ elektrotechnická Prešov - Rekonštrukčné práce
 • Mesto Sabinov - Kompletná rekonštrukcia MŠ 17. novembra
 • Prešovský samosprávny kraj - Fasáda internátu ul. Sabinovská

ELEKTROMONTÁŽE

Referencie elektromontážnych prác

 • FNsP J. A. Reimana , Prešov - Rekonštrukcia elektroinštalácii zdravotníckych zariadení
 • 4 SPORT, s.r.o. - Výstavba NN rozvodov a VO
 • LESOPARK, s. r. o. - Výstavba NN rozvodov a VO
 • Noves okná, a. s. - Elektroinštalácia vo výrobnej hale
 • Prešovská univerzita Prešov - Rekonštrukcia osvetlenie telocvične
 • SZŠ sv. Bazila Veľkého - Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • SPINEA, s. r. o. - Oprava osvetlenie a elektroinštalácie
 • ZŠ Májové námestie - Osvetlenie telocvične
 • Obec Jovsa - Verejné osvetlenie
 • Obec Teriakovce - Verejné osvetlenie
 • Obec Záborské - Verejné osvetlenie
 • Štefan Tarkovič – KOVO-SaTa - Magnetická rezonancia Košice
 • Okno Final, s. r.o. - Elektroinštalácia vo výrobnej hale
 • Glasko, s. r. o. - Elektroinštalácia vo výrobnej hale
 • Synlab slovakia, s.r.o. - Elektroinštalácia v novovybudovaných laboratóriách
 • Technická univerzita , Košice - Elektroinštalácia v aule , budova PK9,...
 • Správa ústavov SAV Košice - Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Univerzita P. J. Šafárika Košice - Elektroinštalácie budovy RBL, aktívny bleskozvod
 • GENERAL ENERGY, a. s. - Elektroinštalácie - fotovoltaické elektrárne Crystal BOHEMIA
 • PBT Print, s. r. o. - Rekonštrukcia elektroinštalácie vo výrobných priestoroch ATAK
 • Synlab slovakia, s.r.o. - Výstavba NN trafostanice a NN rozvodov v Košiciach
 • Draka Comteq Slovakia. s.r.o. - Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • ZŠ Šmerálova - Osvetlenie telocvične
 • CAMEA CAR, s.r.o. - Elektroinštalácia autosalónu HONDA, Košice
  Elektroinštalácia autosalónu SEAT/VOLVO ,Prešov
  Elektroinštalácia autosalónu CAMEA CAR, Prešov
 • Ministerstvo obrany SR - NN rozvod, rekonštrukcia rozvodne , Sokolovské kasárne Prešov
 • EURO – BUILDING, a. s. - Rekonštrukcia elektroinštalácie požiarna stanica Žiar nad Hronom
 • Obec Križovany - Rekonštrukcia verejného rozhlasu
 • Mestská časť Košice Barca - Verejné osvetlenie
 • Obec Margecany - Verejné osvetlenie
 • Mesto Spišské Podhradie - Verejné osvetlenie
 • Obce - Zavedenie vysokorýchlostného internetu optických sietí v obciach : ÚDOL, HAJTOVKA, ŠAMBRON, BAJEROVCE, LEGNAVA,MATYSOVA, STARINA

OKNÁ

Realizácie plastových alebo hliníkových okien

 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia ZŠ Šmeralova
 • CANOR, s.r.o. - Rekonštrukcia administratívno-výrobnej budovy
 • Entita group, s. r. o. - OR PZ Prešov- Dodávka a montáž okenných výplní
 • Mesto Prešov - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč
 • Ministerstvo vnútra SR - Dodávka a montáž okenných výplní OO PZ Michalovce
 • Ministerstvo obrany SR - Dodávka a montáž okenných výplní kasárne SNP, Prešov
 • Technická univerzita Košice - Dodávka a montáž okenných výplní
 • SCHOTT, s.r.o. - Nemocnica s poliklinikou Prešov Sekčov
 • Kúpele Nový Smokovec - Rekonštrukcia Hotela Palace
 • Mesto Košice - Rekonštrukcia ZŠ Bruselská
 • Mesto Prešov - MŠ Sabinovská- Výmena okenných výplní
 • Mesto Prešov - MŠ Volgogradská- Výmena okenných výplní
 • Mesto Prešov - MŠ Mukačevská- Výmena okenných výplní
 • Mesto Vysoké Tatry - Rekonštrukcia ZŠ Dolný Smokovec
 • SPŠ stavebná Prešov - Výmena okenných výplní
 • Camea Car, s.r.o.- Dodávka a montáž zasklených stien
 • Ministerstvo obrany SR - Dodávka a montáž okenných výplní kasárne Rašov, Žilina
 • Synlab slovakia, s.r.o. - Dodávka a montáž zasklených stien, výmena okenných výplní
 • Obec Osturňa - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Lear Corporation Seating Slovakia a.s. - Dodávka a montáž zasklených stien, výmena okenných výplní
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej - Dodávka a montáž zasklených stien, výmena okenných výplní
 • Mesto Prešov - ZŠ Sibírska- Výmena okenných výpln
 • ZŠ Mirka Nešpora, Prešov - Výmena okenných výplní
 • ZŠ Československej armády, Prešov - Výmena okenných výplní
 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa - Výmena okenných výplní
 • Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Gymnázium Lipany - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Obec Kobyly - Dodávka a montáž okenných výplní
 • Mesto Krompachy - Rekonštrukcia ZŠ Zemanska
 • Mesto Sabinov - MŠ 17. novembra -Výmena okenných výplní
 • Mesto Sabinov - MŠ 9. mája -Výmena okenných výplní
 • 4 SPORT, s.r.o. - Bowling pri Trati - Dodávka a montáž okenných výplní
 • SPŠ elektrotechnická Prešov - Dodávka a montáž zasklených stien, výmena okenných výplní
 • Mesto Vysoké Tatry - ZŠ Tatranská Lomnica- Výmena okenných výplní
 • Mesto Považská Bystrica - MŠ Dedovec- Výmena okenných výplní
 • DSS HUBERTUS, n.o. - Púchov a Trenčianske Teplice- Dodávka a montáž okenných výplní
 • Mesto Bratislava - ZŠ Sibírska- Výmena okenných výplní

PREDAJŇA SVIETIDIEL

Referencie predajne svietidiel

 • MART – SK, s.r.o. - Osvetlenie celého interiéru Šariš Park
 • Hotel Enchante - Osvetlenie hotela a reštaurácie
 • Mesto Prešov - Osvetlenie Klientského centra MÚ PO
 • Hotel DUKLA, a.s. Prešov - Osvetlenie Spa Hotel Dukla
 • ELIPRO, s.r.o. - Osvetlenie kancelárii MO Prešov
 • MILK-AGRO, spol. s r.o. - Osvetlenie hlavnej budovy v PO a pobočiek
 • Kúpele Nový Smokovec - Osvetlenie kongresového centra
 • Technická Univerzita Košice - Osvetlenie priestorov PK19
 • Prešovská Univerzita - Osvetlenie zasadacej miestnosti
 • AUTOMAPE - spol. s r. o. - Osvetlenie dielní Renault
 • CAMEA car, a.s. - Osvetlenie reklám autosalónov
 • NOVES okná, a.s. - Osvetlenie výrobných hál Noves
 • INNEX, spol. s r.o. - Osvetlenie centrály Prešov
 • HESTA, spol. s r.o. - Osvetlenie centrály a kancelárii Prešov
 • Park Kultúry a Oddychu - Osvetlenie PKO Čierny orol Prešov
 • Unistav - Osvetlenie bytového domu Svit
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Osvetlenie pobočky Prešov
 • Súkromní investor - Osvetlenie chát Domáša
 • Súkromní investori - Osvetlenie RD Prešov, Košice, Michalovce

SVETELNÝ DIZAJN

Referencie, kde sme vykonávali svetelný dizajn

 • MESTO KOŠICE - Kultúrne centrum Kulturpark Košice
 • INTERIÉR INVEST s.r.o. - Návrh a osvetlenie predajne KOBRAJ Košice
 • AGROKOM s.r.o. Prešov - Návrh a osvetlenie Harley-Davidson Prešov
 • ALZ, s.r.o. - Návrh a osvetlenie autosalónu Mazda
 • Súkromní investori - Osvetlenie chát Vysoké Tatry, PO Cemjata
 • Súkromní investori - Osvetlenie RD Prešov, Košice, Michalovce
 • MK ILLUMINATION s.r.o. - Návrh a osvetlenie centrály
 • KARMEN - Návrh a osvetlenie OC Koral
 • Lesy SR ŠP - Návrh a osvetlenie zasadacej miestnosti Prešov
 • GMT Plus, s.r.o. - Návrh a osvetlenie reštaurácie Time Out
 • GMT projekt, spol. s r.o. - Návrh a osvetlenie vybraných projektov
 • DÚHA, a.s., - Návrh a osvetlenie celej AB Čapajevova Prešov
 • EXIsport s.r.o. - Návrh a osvetlenie skladových priestorov Košice
 • Archima s.r.o. - Osvetlenie ateliéru Archima
 • ARR PSK - Osvetlenie Šarišskej galérie, Prešov
 • AUREX, s.r.o. Prešov - Návrh a osvetlenie penziónu Radlinka Prešov
 • Opálové bane Libanka, s.r.o. - Návrh a osvetlenie predajne Floriánová Prešov