Naše služby

Stavebná činnosť, realizácia okien, elektromontáže, osvetlenie

Stavby

Oddelenie stavebnej výroby vykonáva komplexné stavebné služby v oblasti pozemného staviteľstva, vrátane bežných a pamiatkových rekonštrukcií, či dodávky bytových, občianskych a priemyselných stavieb podľa potrieb a individuálnych požiadaviek objednávateľa.

Rozsah stavebnej činnosti

 • Zemné práce
 • Zakladanie stavieb
 • Zvislé a vodorovné konštrukcie
 • Úpravy povrchov a podláh
 • Obklady a dlažby
 • Sadrokartónové priečky a stropy
 • Maliarske práce
 • Zatepľovanie budov
 • Tesárske a klampiarske konštrukcie
 • Vodoinštalačné práce
 • Dodávka a montáž vnútorných zariadení
 • Kovové doplnkové konštrukcie
 • Zámočnícke práce
 • Výhodne zabezpečíme činnosti, ktoré nie sú priamo v našej pracovnej náplni

Realizácia okien

Okenné centrum vykonáva ucelenú dodávku a montáž plastových, hliníkových, protipožiarnych výrobkov a bezpečnostných dverí od popredných slovenských  a českých výrobcov. Montážnu skupinu tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí zaručujú plnohodnotnú montáž a servis podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Rozsah činnosti

 • Poradenstvo pri výbere adekvátnych riešení podľa požiadaviek na energetickú úsporu
 • Kontrola navrhnutých riešení z hľadiska statického posúdenia
 • Vypracovanie kalkulácie na základe podkladov, projektov
 • Vizualizácie navrhovaných riešení v rámci spracovanej kalkulácie
  v obrazovej prílohe, taktiež priamym náhľadom zákazníka
  v rozpočtovom programe v rámci osobného stretnutia
 • Odborné zameranie - dodávka a montáž výrobkov a doplnkových komponentov

Ponuka výrobkov

 • Plastové výrobky: SALAMANDER, RI-LINE, ALUPLAST
 • Hliníkové výrobky: ALIPLAST
 • Zdvižnoposuvné systémy: HST, ULTRAGLIDE
 • Požiarne výrobky: ALUFLAM
 • Bezpečnostné dvere: SECURIDO, SOFIA
 • Doplnky: parapetné dosky, tieniaca technika, dizajnové dverné výplne

Elektromontáže

Oddelenie elektromontážnej výroby má bohaté skúsenosti s návrhom a realizáciou elektroinštalácií priemyselných, zdravotníckych, občianskych a bytových stavieb. Práce vykonávajú pravidelne školení pracovníci, ktorí majú široký rozhľad v odbornej sfére a vedia sa v plnej miere sústrediť na požiadavky odberateľa.

Rozsah elektromontážnej činnosti

 • Realizácia elektromontáží
 • Návrh osvetlenia a elektroinštalácie
 • Odborné poradenstvo
 • Odborné prehliadky a skúšky – revízie VTZ
 • Oprava a údržba elektroinštalácií
 • Výroba rozvádzačov
 • Oceňovanie elektroinštalačných prác
 • Svetelno-projektová dokumentácia
 • Špeciálne osvetľovanie interiérov a exteriérov

Osvetlenie

Svetelný dizajn

Realizuje ho špecializované svetelné štúdio Lightroom. Jediné úplne nezávislé profesionálne štúdio zaoberajúce sa svetelným dizajnom. Ponúka svetelnotechnické služby v každom štádiu projektu: analýza, konzultácie, svetelnotechnický návrh, zhodnotenie jestvujúcich projektov, výpočty osvetlenia, energetické zhodnotenie. Tieto služby sú spoplatňované.

Predajňa svietidiel

Dodávky bežných interiérových a exteriérových svietidiel, dizajnových, exkluzívnych a špeciálnych svietidiel domácich a svetových výrobcov a značiek vrátane svetelných zdrojov a príslušenstva.

Vieme zabezpečiť čiastkovú a komplexnú montáž elektroinštalácie a osvetlenia aj dodávku a montáž regulačných systémov osvetľovacích sústav. Možnosť dodávky osvetlenia na kľúč.

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 8:00 do 17:00 hod

Adresa predajne

Sabinovská 3, 080 01 Prešov
tel/fax: +421 51 774 16 39
mobil: +421 907 915 641
e-mail: sabinovska@movyrob.sk
e-mail: osvetlenie@movyrob.sk